top of page

Watervoorzieningen

Water is en blijft een belangrijk thema waarvoor Gamrupa al sinds dag één van haar bestaan aandacht heeft. Het is in Gambia niet vanzelfsprekend dat je continu kan rekenen op water. ​In verschillende dorpen, waaronder Sifoe, zijn daarom samen met de lokale bevolking, waterpompen aangelegd die door zonne-energie worden aangedreven. 

​Er is een grondwaterinstallatie gebouwd in Chova en later een op zonne-energie werkend boorgat in Kaskunda. Daarbij zijn met de dorpelingen de nodige afspraken gemaakt rondom lokaal vrijwilligerswerk en onderhoud, zodat de projecten een lang leven geschonken is.

Deze projecten werpen hun vruchten af, weten we inmiddels! Zo is onder andere de gezondheid van jonge kinderen vooruitgegaan en hebben vrouwen minder fysieke problemen, omdat zij minder zware lasten op hun hoofd hoeven te dragen. 

bottom of page