top of page

Bestuursleden

Gamrupa bestaat uit Gamrupa Europe en Gamrupa the Gambia, met ieder hun eigen bestuur.  De samenwerking tussen de beide organisaties verloopt via korte lijnen.

Zowel in Europa als in Gambia worden de activiteiten rondom de projecten gedragen door diverse vrijwilligers, zonder wie geen enkel project van de grond zou komen.

 

Ellen Meulenveld

Voorzitter Stichting Gamrupa Europe

Bestuurslid van Gamrupa Belgium

Bestuurslid van Gamrupa The Gambia

 

Marcel Simons

Bestuurslid Stichting Gamrupa Europe

Voorzitter Gamrupa Belgium

 

Luuc Boone

Penningmeester van Stichting Gamrupa Europe

Anita Kroeze

Secretaris van Stichting Gamrupa Europe

 

Christian Jorgenson

Bestuurslid van Stichting Gamrupa Europe

Bestuurslid van Gamrupa the Gambia.

NGO Young People Without Borders

In 2011 werd door onze lokale partner Kalifa Kanteh een dochterorganisatie van Gamrupa opgericht: Young People Without Borders (YPWB). Deze gedreven groep Gambianen heeft als doel om jongeren een toekomstperspectief te bieden, zodat het aantrekkelijk wordt om in Gambia te blijven en zo hun land verder te ontwikkelen.

Ze zijn tot op de dag van vandaag zeer actief in de lokale gemeenschap en hebben onder andere leiding genomen in de ontwikkeling van een educatiecentrum. Hier kunnen jonge mensen die vanwege sociale of economische redenen niet meer deel kunnen nemen aan school een vakopleiding volgen tot bijvoorbeeld elektricien, kleermaker, kapper, lasser en timmerman.

bottom of page