top of page

Plastic Recycling Project

Plasticvervuiling is in de wereld uitgegroeid tot een van de meest urgente milieukwesties van dit moment. Ontwikkelingslanden zoals Gambia zijn dan wel geen grote producenten zijn van plastic, maar hebben wel een enorm probleem met de verwerking ervan. Voorzieningen voor afvalinzameling en -verwerking ontbreken, zowel op huishoudelijk niveau als in de publieke sfeer, zoals op straat of op scholen. De continue stroom van zwerfplastic creëert ernstige schade aan mens, dier en milieu. Ook op lokaal niveau zorgt zwerfafval voor ernstige problemen, zoals infectieziekten bij mensen, een negatief effect op vee en visvangst en de problemen die komen kijken bij het verbranden van afval.

 

Met ons recyclingproject willen we een kleine, innovatieve werkplaats bouwen voor plasticrecycling in Sifoe (Gambia), waar afval uit de gehele gemeenschap verwerkt kan worden tot gerecyclede producten voor de verkoop. 

Het project zal dienen als een bron van inkomsten voor de inwoners van Sifoe, op meerdere manieren. Enerzijds biedt de werkplaats werk en inkomen voor een klein team dat verantwoordelijk is voor de verwerking en productie. Anderzijds zullen ongeveer 50 vrouwen (en hun gezinnen) de door de werkplaats gerecyclede materialen kunnen verkopen, waarmee het project zorgt voor sociale en economische ontwikkeling bij deze gezinnen.  

Daarnaast zal het project ervoor zorgen dat de gehele gemeenschap minder last heeft van de schadelijke stoffen die vrijkomen bij het verbranden van plastics en afval, dat de sterfte van vee daalt en de natuur beter beschermd wordt! 

Voor het plastic recycling project krijgen we financiële ondersteuning van de AFAS Foundation, een partner die, net als Gamrupa, duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan!

 

foundationlogo_5Fteksten.png
bottom of page