top of page

Medische zorg

Medische zorg is niet als vanzelfsprekend toegankelijk voor de Gambianen. De afgelopen jaren hebben we onze bijdrage geleverd aan verbetering hiervan, met verschillende projecten. Zo is er een medische post ingericht, waarvan de kraamkliniek onderdeel is. Meer dan tweehonderd baby’s zijn in deze kliniek geboren waarvan niet alleen de baby, maar ook de kraamvrouw, de noodzakelijke nazorg krijgt. Het sterftecijfer van jonge moeders en babies is sindsdien duidelijk afgenomen!

In de kliniek wordt ook voorlichting gegeven aan de inwoners, over bijvoorbeeld het nut en de noodzaak van vaccineren (voor baby's, maar onlangs ook over Covid vaccinaties). Om de toegankelijkheid van zorg te verbeteren is er, samen met de Young People Without Borders, een motor aangeschaft, zodat de medisch specialist huisbezoeken kan afleggen. Een heel belangrijke stap voorwaarts! Het is een grote wens om ook een onderhoudsfonds op te kunnen zetten, waar het onderhoud van de faciliteiten uit betaald kan worden. 

bottom of page