top of page

Een stukje voorgeschiedenis

Sinds 2002 werkt de kern van het bestuur van Stichting Gamrupa Europe in Sifoe, een dorp zonder elektriciteit en met slechts provisorische watervoorzieningen op het platteland van The Gambia (West-Afrika). Ellen Meulenveld en haar moeder Hinke de Klerck ondersteunden, in nauwe samenwerking met dorpelingen, de ontwikkeling van kleinschalige vee- en tuinprojecten en een waterverdeelsysteem (in de schooltuin). Tot 2007 werden deze projecten uitgevoerd vanuit een ongeregistreerde werkgroep in Nederland en een groep toegewijde mensen uit het dorp Sifoe.

 

Maar de projecten groeiden en de focus breidde zich uit naar het verbeteren van onderwijs en medische zorg in de regio. Deze ontwikkelingen leidden tot de officiële registratie van de NGO Gamrupa, wat staat voor Gambian Rural Poor Association, in Gambia op 7 juni 2007. Het bestuur bestaat uit de mensen die tot dat moment alle projecten hebben gecoördineerd. De werkgroep in Nederland schreef zich in als Stichting Gamrupa Europe bij Kamer van Koophandel op 1 oktober 2008. Sindsdien zijn er verschillende projecten opgezet en uitgevoerd, die blijk geven van een intensieve samenwerking tussen de lokale bevolking in het dorp Sifoe en de stichting in Nederland. 


Doelstelling, visie, missie en werkwijze

Statutaire doelstelling

De stichting heeft ten doel het ondersteunen en begeleiden van ontwikkelingsprojecten in The Gambia, West-Afrika.

 

Visie

De visie van Gamrupa Europe is het welzijn van de plattelandsbewoners en de ontwikkeling van de gemeente Sifoe (Gambia) bevorderen.

 

Missie

Op basis van deze visie ondersteunt en begeleidt Stichting Gamrupa Europe kleine ontwikkelingsprojecten in Gambia om vooruitgang te realiseren. Dankzij de wisselwerking tussen lokale kennis en arbeidskracht van de plattelandsbewoners enerzijds en de professionele begeleiding en kennis vanuit Nederland anderzijds, richten Stichting Gamrupa Europe en de lokale inwoners zich samen op de ontwikkeling van de gemeenschap.

 

Werkwijze

Het team dat werkzaam is in Sifoe bestaat uit mensen die het dorp heel goed kennen. De projecten worden uitgevoerd in overleg met de mensen uit het dorp. Dit heeft geleid tot een groot vertrouwen tussen de dorpsbewoners en de stichting, dat bijvoorbeeld blijkt uit het feit dat Ellen Meulenveld de dorpsvergaderingen van de mannen mag bijwonen. Dat is bijzonder omdat de vrouwen uit het dorp niet bij de dorpsvergaderingen worden toegestaan. Stichting Gamrupa Europe gaat uit van de wensen en de (traditionele) manier van werken van het dorp en bereidt samen met de inwoners de projecten, van werkplan tot begroting, voor.

bottom of page