Gamrupa

De Belastingdienst heeft de Stichting Gamrupa Europe aangemerkt als ANBI.

Dat is een Algemeen Nut Beogende Instelling, met ingang van 4 september 2008. Het is een aanmerking voor onbepaalde tijd, maar de Belastingdienst kan controleren of we (nog) aan de voorwaarden voldoen.

Op www.belastingdienst.nl is er van alles over te lezen.
De ANBI kwalificatie is voor al van belang voor mensen die ons geld schenken.
Zij kunnen hun gift aftrekken voor de inkomsten belasting.
Dus ook nog over 2008.
Natuurlijk zijn er weer beperkingen, die op dezelfde website uitvoerig uit de doeken worden gedaan.
Als het gaat om een gewone gift dan heb je te maken met een drempelwaarde die 1% van het drempelinkomen is. Met een minimum van € 60.00 en een max. van 10% van het drempelinkomen.
In een belastinggids staat het rekenwerk beschreven en waarschijnlijk ook wel in het boekwerk bij het aangifteformulier.
En anders is er nog de belastingtelefoon 0800-0543 (maandag t/m donderdag 08.00 tot 20.00 en op vrijdag van 08.00 tot 17.00).

 

Doen, zeker als u schenkt aan meerdere ANBI instellingen.

Onze attesten zijn ook geldig in België. Meer weten

Wij ontwikkelen niemand!
Dat doen de mensen zelf!
Wij ondersteunen wel ontwikkeling!