Gamrupa

Administratie: mailings verzorgen, opmaken en opvolgen van subsidiedossiers, verslagen maken, gegevens bijhouden,

Creatief schrijven en meer: artikels voor kranten, weekbladen en website, powerpoint presentaties, flyers, posters, mailings, allerlei promotie materiaal ontwikkelen en verdelen.

Persoonlijke contacten leggen: onze stand op markten en beurzen bemannen, sponsors aanspreken.

Werken met je handen: ophalen goederen, opbouw stand, mailings, onze spaarkubussen verdelen en ophalen.

Denken en plannen: organiseren van evenementen, meedenken en meewerken met de organisatie.

Wij willen graag een stage opdracht voor een student hoger onderwijs of universiteit creëren, om te onderzoeken hoe groot het draagvlak voor het ziekenfonds werkelijk is in de vijf dorpen waarvoor het bedoeld is. Hoe de komst van ambulance en kraamkamers de bereidheid tot betalen doorkruisen, dan wel stimuleren. Een diepgaand onderzoek neemt ca. 3 maande in beslag, waarvan een fors deel in Gambia.

Contact:
Voor Nederland: info@gamrupa.org
Voor België: info.belgium@gamrupa.org

text
text
text